Біз Сізде сайтымыздың жұмысы туралы жақсы әсер қалуы үшін, cookies («куки») және оларға ұқсас технологияларды пайдаланамыз. Егер Сіз сайтымызды пайдалануды жалғастырсаңыз, бұл Сіздің cookies пайдалануға келісетініңізді білдіреді. Қосымша ақпарат алу үшін, біздің Саясаттарымызбен танысуыңызды өтінеміз

Реестр отечественного ПО При поддержке НТИ

Дербес деректерді өңдеуге келісім

«Антиплагиат» АҚ Бас директорының

2022 жылғы 1 қыркүйектегі № 31 бұйрығымен бекітілген

 

Осы Пайдаланушының жеке деректерін ұсынуға және өңдеуге келісім (бұдан әрі – «Келісім») Ресей Федерациясының заңнамасына сәйкес әзірленген.

Интернет желісіндегі https://users.antiplagiat.ru/ мекенжайы бойынша «Антиплагиат» жүйесінің сайтында (бұдан әрі – «Сайт») өзінің дербес деректерін ұсына отырып, «Антиплагиат» жүйесін Сайт арқылы, тіркеу нысанының өрістерін толтыру жолымен пайдалану мақсатында,

Пайдаланушы өзінің дербес деректерін (бұдан әрі – «ДД») ДД өңдеу операторына және Сайт иесіне – «Антиплагиат» акционерлік қоғамына («Антиплагиат» АҚ: НМТН 1057747076078, СТСН 7705664677, ЕҚСК 773101001, бұдан әрі – «Оператор») беруге және өңдеуге өзінің келісімін білдіреді.

Пайдаланушы:

1. ДД алу және өңдеу кезінде, Операторға тізбесі https://www.antiplagiat.ru/partners сайтының “Дербес деректерді өңдеу операторлары” бөлімінде көрсетілген компаниялардың бағдарламалық жасақтамасын пайдалануға өз келісімін береді;

2. ол Сайтта авторизациядан өту кезінде көрсеткен барлық ДД өзекті, сенімді және жеке өзіне тиесілі екенін растайды;

3. Келісім мәтінін мұқият және толық оқып шығып, оның мағынасын түсінгенін растайды және мойындайды;

4. Операторға ДД өңдеуге өзінің келісімін ескертусіз және шектеусіз білдіреді;

5. Оператордың өз ДД өңдеуі автоматтандыру құралдарын (компьютерлік құрылғылар мен компьютерлік бағдарламаларды) пайдалана отырып, ДД-мен жасалатын Оператордың әрекетін немесе әрекеттер жиынтығын қамтитынына өзінің толық келісімін береді;

6. қате немесе толық емес ДД ұсынумен байланысты барлық тәуекелдерді көтереді;

7. Келісім беру арқылы еркін, өзінің жеке мүддесінде әрекет ететінін және жаңылыспағанын растайды.

Оператордың Келісімді қабылдау сәті, Пайдаланушының «Антиплагиат» жүйесінде (бұдан әрі – «Аккаунт») жеке кабинет құруға сұратуды жіберу сәті болып табылады. Сұрату, Пайдаланушы Сайтта тіркеу нысанында тиісті өрісті таңбалағаннан кейін («құсбелгі» қою) және e-mail арқылы тіркелу кезінде «Дайын» немесе әлеуметтік желілер арқылы тіркелу кезінде «Аккаунт жасау» деген жазуы бар деректерді жіберу үшін түймені басқаннан кейін бірден қалыптастырады.

Оператор ДД-ді келесі мақсатта қабылдайды және өңдейді:

1. Пайдаланушы келісімін орындау;

2. Пайдаланушының «Антиплагиат» жүйесімен өзара іс-қимылын қамтамасыз ету;

3. Пайдаланушыға «Антиплагиат» жүйесін пайдалану нәтижелерін қалыптастыру және беру;

4. Пайдаланушының сұратуы бойынша өзге де ақпарат беру.

Оператор:

1. заңнамада рұқсат етілген ең аз сақтау және өңдеу мерзімдері ішінде ең аз қажетті ДД көлемін жинауды және өңдеуді жүзеге асырады;

2. ДД тек Ресей Федерациясының аумағында сақталуын және өңделуін қамтамасыз етеді;

3. Пайдаланушыға ДД автоматты түрде компьютерлік техникамен және компьютерлік бағдарламалармен өңделетіндігі, Оператор мамандарының ДД-ға рұқсат берілмейтіні туралы хабарлайды;

4. Пайдаланушы ұсынған ДД дұрыстығына жауапты емес;

5. «Антиплагиат» жүйесіндегі алып пайдалануларды анықтау үшін Пайдаланушы тексеретін мәтіндерде болуы мүмкін ДД үшін де, өзге де дербес ақпарат үшін де жауапты болмайды.

Өңделетін ДД санаттары мен тізбесі

Пайдаланушы Операторға келесі ДД өңдеуге келісімін береді:

1. тегі, аты, әкесінің аты, телефоны және электрондық пошта мекенжайы;

2. Пайдаланушы Сайттағы нысандарда көрсететін немесе Пайдаланушы Сайтқа жүктейтін файлдарда қамтылған мәліметтер;

3. Пайдаланушының компьютерлік құрылғысының бағдарламалық жасақтамасымен, «Антиплагиат» жүйесімен жұмыс істеген кезде Сайтқа автоматты түрде берілетін мәліметтер (Пайдаланушының браузері туралы ақпарат, IP-мекенжайы, cookie-файлдар, аппараттық және бағдарламалық жасақтама туралы ақпарат, жүйелер мен сервистерге қол жеткізу уақыты, сондай-ақ қол жеткізуге қатысты деректер);

4. Оператор мен оның серіктесі арасында жасалған келісімдердің шарттарына сәйкес Оператордың серіктесінен алынған Пайдаланушы туралы ақпарат.

ДД өңдеу барысында Оператор ДД-мен Ресейдің қолданыстағы заңнамасында белгіленген кез келген әрекеттерді Пайдаланушының нақты мақсаттары үшін қажетті көлемде, оның «Антиплагиат» жүйесімен өзара әрекеттесуі кезінде жүзеге асыруға құқылы.

Оператордың тапсырмасы бойынша және оның атынан ДД өңдеуді жүзеге асыратын тұлғаларды, сондай-ақ Ресейдің қолданыстағы заңнамасында белгіленген жағдайларды қоспағанда, ДД үшінші тұлғаларға берілмейді.

Келісімнің қолданылу мерзімі, ДД жою тәртібі

Оператор ДД-ді Пайдаланушының Аккаунты жойылғанша сақтайды.

Пайдаланушы Операторға жазбаша өтініш жолдау арқылы Келісімді кері қайтарып алуға құқылы. Келісімді кері қайтарып алу Оператор Келісімді кері қайтарып алуды қабылдағанға дейін ДД өңдеудің заңдылығына әсер етпейді.

Пайдаланушы туралы ақпаратты жоюды Пайдаланушының Сайттың функционалдығын пайдаланып, өзі де жасай алады.

Оператор мынадай жағдайларда: 1) Оператор қабылдаған Пайдаланушының жазбаша сұратуы бойынша; 2) Пайдаланушы лицензиялық кезең өткеннен кейін Жүйені пайдалануды тоқтатқан кезде немесе 3) Пайдаланушы лицензиялық келісімнің (пайдаланушы келісімінің) шарттарын бұзған кезде Пайдаланушының ДД жоюға құқылы.

Пайдаланушы Пайдаланушының жеке кабинетіндегі «Профиль» бөліміндегі «Аккаунтты жою» функциясын пайдалану арқылы өзінің жеке (дербес) ақпаратын (ДД) өз Аккаунтынан дербес өзі жоюға құқылы. Жоюды растағаннан кейін, Сайт автоматты түрде Пайдаланушы Аккаунтын және Аккаунттың мазмұнына қатысты барлық ақпаратты жою туралы сұратуды жібереді.

Сондай-ақ, Пайдаланушының Аккаунтын жүргізумен байланысты жеке ақпаратты (ДД) жою үшін Оператордың техникалық қолдау қызметіне жазбаша хабарласа аласыз: support@antiplagiat.ru.

Оператор Пайдаланушыдан немесе оның уәкілетті өкілінен сұратуды алған сәттен бастап он жұмыс күні ішінде Пайдаланушыға (өкілге) дербес деректер субъектісі ретінде мәліметтер (ДД) беруге міндетті. Оператор көрсетілген мерзімді, Пайдаланушыны немесе оның уәкілетті өкілін хабардар ете отырып және сұратылған ақпаратты беру мерзімін ұзарту себептерін көрсете отырып, бес жұмыс күнінен аспайтын мерзімге ұзартуға құқылы.

Осы Келісім ДД берілген сәттен бастап мерзімсіз қолданылады және Пайдаланушы Операторға келесі мекенжайға жазбаша өтініш беру арқылы кері қайтарып ала алады: Ресей Федерациясы, 121205, Мәскеу қаласы, Сколково инновациялық орталығының Большой бульвары, 42-үй, 1-ғимарат, 0-қабат, № 111 үй-жай, № 11 жұмыс орны, «Антиплагиат» АҚ Бас директорының атына.

Пайдаланушы Келісімді қайтарып алған жағдайда, Оператор «Дербес деректер туралы» № 152-ФЗ Федералдық заңының 6-бабының 1-бөлігінің 2-11-тармақтарында және 10-бабының 2-бөлігінде көрсетілген негіздер болған кезде ДД өңдеуді жалғастыруға құқылы.

Пайдаланушының ДД өңдеуге келісімі нақты, ақпараттандырылған, саналы, пәндік және бір мәнді болып табылады.

Пайдаланушы Келісімді қарапайым жазбаша түрде орындалған құжат ретінде таниды.

Оператор Келісімге кез келген уақытта Пайдаланушыны хабардар етпей, Келісімді Сайтта орналастыру арқылы өзгерістер енгізуге құқылы.

Келісімнің қолданыстағы редакциясы әрқашан Интернет желісіндегі https://www.antiplagiat.ru/help/privacy сайтында орналастырылады

Келісімнің орыс тіліндегі мәтіні, Келісімді шет тіліне аударылған мәтінде сәйкессіздіктер анықталған жағдайда басым күшке ие болады.

Егер Пайдаланушының ДД бойынша қандай да бір сұрақтары болса, бұл туралы Операторға мына мекенжай бойынша: 121205, Мәскеу қаласы, Большой бульвары (Сколково инновациялық орталығы), 42-үй, 1-ғимарат, 0-қабат, № 111 үй-жай, № 11 жұмыс орны немесе dpo@antiplagiat.ru электрондық поштасы арқылы жазуға болады.

Бас директор: В.А. Фунтов