Біз Сізде сайтымыздың жұмысы туралы жақсы әсер қалуы үшін, cookies («куки») және оларға ұқсас технологияларды пайдаланамыз. Егер Сіз сайтымызды пайдалануды жалғастырсаңыз, бұл Сіздің cookies пайдалануға келісетініңізді білдіреді. Қосымша ақпарат алу үшін, біздің Саясаттарымызбен танысуыңызды өтінеміз

Реестр отечественного ПО При поддержке НТИ

Құқықтық құжаттар

Алып пайдалануға білікті жұмыстарды тексеру туралы

Жоғары аттестаттау комиссиясының 2021 жылғы 24 маусымдағы № 1-пл/5 ұсынымы

Жоғары аттестаттау комиссиясының 2021 жылғы 24 маусымдағы № 1-пл/5 ұсынымы «Диссертациялық зерттеудің түпнұсқалығын растаудың электрондық жүйелерін пайдалану туралы» (орыс тілінде)

РФ Үкіметінің Қаулысы 24.09.2013 жылғы N 842

РФ Үкіметінің Қаулысы 24.09.2013 жылғы N 842 «Ғылыми дәрежелерді беру тәртібі туралы» («Ғылыми дәрежелерді беру туралы ережемен» бірге) (кезекті өзгерістермен және толықтырулармен), 14-тармақша, 20 ж), 18

Ресей Қорғаныс министрлігінің бұйрығы 18.03.2016 жылғы N 227

Ресей Қорғаныс министрлігінің бұйрығы 18.03.2016 жылғы N 227 «Жоғарғы білімнің білім беру бағдарламалары – аспирантурада (адъюнктурада) ғылыми-педагогикалық кадрларды дайындау бағдарламалары, ординатура бағдарламалары, ассистентура-тағылымдама бағдарламалары бойынша мемлекеттік қорытынды аттестациялауды жүргізу тә

Ресей Қорғаныс министрлігінің бұйрығы 29.06.2015 жылғы N 636 (28.04.2016 жылғы ред.)

Ресей Қорғаныс министрлігінің бұйрығы 29.06.2015 жылғы N 636 (28.04.2016 жылғы ред.) «Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары – бакалавриат бағдарламалары, специалитет және магистратура бағдарламалары бойынша мемлекеттік қорытынды аттестациялауды жүргізу тәртібін бекіту туралы» (Ресей Әділет министрлігінде тіркелген 22.07.2015 жылғы N

Ресей Білім және Ғылым министрлігінің бұйрығы 10.11.2017 жылғы N 1093

Ресей Білім және Ғылым министрлігінің бұйрығы 10.11.2017 жылғы N 1093 « Ғылым кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін диссертацияларды қорғау бойынша кеңес туралы ережені растау туралы» (Ресей Әділет министрлігінде тіркелген 05.12.2017 жылғы N 49121), 10-тар.

Авторлық құқықтарды қорғау туралы

Ресей Федерациясының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексі 30.12.2001жылғы N 195-ФЗ

Ресей Федерациясының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексі 30.12.2001жылғы N 195-ФЗ ( кезекті өзгерістермен және толықтырулармен), 7.12-бап.

Ресей Федерациясының Қылмыстық кодексі 13.06.1996 жылғы N 63-ФЗ

Ресей Федерациясының Қылмыстық кодексі 13.06.1996 жылғы N 63-ФЗ ( кезекті өзгерістермен және толықтырулармен), 146-бет.

Ресей Федерациясының Азаматтық кодексі (төртінші бөлім) 18.12.2006 жылғы N 230-ФЗ

Ресей Федерациясының Азаматтық кодексі (төртінші бөлім) 18.12.2006 жылғы N 230-ФЗ ( кезекті өзгерістермен және толықтырулармен), 70-тарау. «Авторлық құқық» және 71-тарау «Авторлықпен байланысты құқықтар» Ресей Федерациясының Қылмыстық кодексі 13.06.1996 жылғы N 63-ФЗ ( кезекті өзгерістермен және